FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du en liste over ofte stillede spørgsmål i forbindelse med leje af en bolig. Klik på et af nedenstående links og find svaret.​​

Usynlig toggl

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Hvordan foregår det, når man skal flytte ind i lejemålet?

Når det er blevet tid for indflytning, kontrakten er underskrevet, og der er indbetalt depositum osv., skal man kontakte viceværten, som afleverer nøglerne til lejemålet og som sørger for at indflytningssynet bliver afholdt.

​Medmindre andet er aftalt i din lejekontrakt, overtages lejemålet endvidere nymalet – evt. nytapetseret – overalt i hvide farver herunder vægge, lofter, gerigter, karme, vinduer, indvendigt med karme, døre og radiatorer, og gulvene fremstår nyslebne og nylakerede/nybehandlede. Lejemålet er endvidere hovedrengjort inden overtagelsen.

​Alle udvendige døre har forsvarlige låse med tilhørende systemnøgler.

Hvad gør man, hvis man finder mangler i lejemålet?

Findes der fejl og mangler ved lejemålet efter indflytning, skal det senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse skriftligt meddeles til udlejer, hvilke fejl, skader eller mangler der er konstateret. Fristen gælder dog ikke, hvis manglen ikke kan opdages ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed eller der ikke er mulighed for at konstatere manglen med det samme. F.eks. en defekt radiator i en lejlighed, der overtages om sommeren.​

Væsentlige fejl og mangler i lejemålet afhjælpes oftest inden for kort tid. Eventuelle bemærkninger om mindre mangler og kosmetiske fejl gemmes sammen med lejekontrakten, så der ved fraflytning bliver taget højde for dette og man ikke bliver gjort ansvarlig for disse mangler.

Hvordan opsiges lejligheden, og hvor lang opsigelsesfrist har man?

De fleste lejemål har tre måneders opsigelse iflg. lejeloven. Dvs. løbende måned + 3 mdr. (tjek lejekontrakten for at se dit opsigelsesvarsel.)​

​Når du ønsker at opsige dit lejemål skal dette ske skriftligt til vores adresse eller pr. mail.

​Oplys som minimum:​

 • Adresse
 • Lejer nr.
 • ny adresse
 • Dato for fraflytning

​Telefonnummer vi kan kontakte dig på for aftale af fremvisninger.

​Husk at datere og underskrive din opsigelse!

​Oplys endvidere om du ønsker at vi skal forsøge at udleje dit lejemål inden opsigelsesperiodens udløb.

Så snart din opsigelse er modtaget sender vi dig en skriftlig bekræftelse herfor. Du vil herefter snarest blive indkaldt til flyttesyn.

​Lejemålet skal være helt tømt ved flyttesynet. Nøglerne til lejemålet skal afleveres ved flyttesynet.

Afregning af depositum mm. vil finde sted omkring 6 uger efter flytterapporten er underskrevet (hvis frigørelsesdatoen er senere end synsdatoen er frigørelsesdatoen gældende).

​Opgørelse vedr. varmeforbruget vil blive fremsendt, når varmeregnskabet foreligger.

Hvordan foregår en fraflytning?

Det koster penge at flytte – også som lejer!

Der bliver i forbindelse med fraflytning udarbejdet en flytterapport, med hvilke ting der skal laves. Denne udarbejdes af viceværten ved fraflytningssynet.

Udgifterne i forbindelse med en flytning afhænger af hvilke ting som bliver noteret i fraflytningsrapporten.

Medmindre andet skriftligt aftales, skal istandsættelsesarbejderne udføres af udlejers håndværkere.

Når lejemålet er fraflyttet, ryddet og rengjort afleveres nøgler til lejemålet og der bliver afholdt flyttesyn i dette øjeblik.

Hvad skal der kontrolleres ved flyttesynet?

Ved flyttesynet kontrolleres bl.a.:​

 • At køkkenbordsplader og andre overflader af kunstprodukter, herunder vinylgulve m.v. er hele og rengjorte
 • At blandingsbatterier, sanitet, fliser og klinkegulve eller lignende er afkalkede
 • At der ikke er boret huller i fliser
 • At alle hårde hvidevarer, herunder riste, er rengjorte og er i hel og funktionsdygtig stand. Eventuelt kulfilter i emhætte skal være udskiftet
 • At afløb og riste er rensede og rengjorte. Eventuel rust skal fjernes, og hvis dette ikke er muligt, skal rustangrebne riste og lignende udskiftes
 • At skruer, søm, rawlplugs og lignende er fjernet fra vægge
 • At elkontakter er intakte og renset af samt at alle dækplader/rosetter er til stede
 • At lejlighedens vinduer er pudset ind- og udvendig
 • At depotrum er ryddet og rengjort, og eventuel have behørig renholdt og passet

Ved flyttesynet vil der blive udarbejdet en flytterapport og i den står der hvilke arbejder som skal udføres. Det betyder at efter flyttesynet der ved man hvilke ting der skal laves i lejligheden.​

Hvad er rettidig betaling af huslejen?

Rettidig betaling er senest den 1. hverdag efter forfaldsdagen.

​Denne betalingsfrist bedes overholdt. Ved forsinket betaling opkræves påkravsgebyr samtidig med den efterfølgende betaling, jf. lejelovgivningen.​ Manglende betaling fører til inkasso og i sidste ende ophævelse af lejeforholdet.

PBS-betalingsservice

Vi anbefaler, at du tilmelder betalingen til betalingsservice gennem bank/sparekasse, dermed sikres også, at betalingen altid sker rettidigt.​

Såfremt betalingen ikke tilmeldes PBS, vil du med posten forud for betalingen modtage et indbetalingskort (FI-kort). Dette kort skal anvendes ved indbetaling i alle banker, sparekasser og posthuse. Altså ikke nødvendigvis der, hvor du normalt har din konto. Der betales sædvanligt gebyr til indbetalingsstedet. Indbetaling kan kun ske ved brug af det originale FI-kort. Hvis det trykte beløb ikke er korrekt, er det normalt muligt at foretage en rettelse. Det sker ved tydeligt at overstrege det trykte beløb og skrive det nye beløb ovenover.

Hvordan søges boligstøtte?

Det er kommunen, der afgør, hvilke muligheder du har for at få boligsikring. Du skal gå ind på borger.dk og lave ansøgningen digitalt.​

Må der holdes husdyr i lejemålet?

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at holde nogle former for husdyr. Overtrædelse af dette vil medføre ophævelse af lejemålet jf. lejelovens § 83 litra e. og §93 litra g. Dette gælder også ved pasning/besøg af andres husdyr. Husdyr er kun tilladt hvis der foreligger en skriftlig tilladelse hertil fra udlejer.

Hvem står for vedligeholdelsen af lejemålet?

Den indvendige vedligeholdelse påhviler dig som lejer. Vedligeholdelsespligten medfører, at du under lejemålets beståen skal foretage løbende vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder, således at lejligheden til enhver tid fremstår som vel vedligeholdt. Vedligeholdelsespligten omfatter også den løbende vedligeholdelse af vægge med maling/tapetsering, hvidtning af lofter, maling/lakering af alt træværk i lejligheden, herunder radiatorer, rør m.v. og den af udlejer foreskrevne vedligeholdelse af gulve og gulvbelægninger.​

Det påhviler dig endvidere at vedligeholde og om fornødent forny alle vandhaner, blandingsbatterier, el-afbrydere og el-kontakter, ruder, håndvaske, bruser med slange, vandhaner og faste skabe, medmindre du kan godtgøre at evt. påkrævet fornyelse ikke skyldes din forsømmelse. Således hæfter du også for punkterede ruder i dit lejemål.

Vedr. hårde hvidevarer skal disse afleveres som ved indflytningen, bortset fra den slitage der er en følge af almindelig slid og ælde.​

Du skal sørge for at holde afløb i køkken og bad rene, herunder også din egen del af afløbsrør frem til ejendommens faldstamme.​

Endelig skal du i lejeperioden foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler.

Den udvendige vedligeholdelse påhviler derimod udlejer. Alle andre vedligeholdelsesarbejder – udover maling, hvidtning, tapetsering og behandling af gulve – som findes i lejlighederne og på trapper, i kældre, tag, mur, sokkel mv., henhører således under betegnelsen udvendig vedligeholdelse. F.eks. maling af vinduer udvendigt, reparation af toilet, radiatorer, murværk mv.